Hírek

Egyházak bemutatkozása, tájékoztató nap a 2024/2025 tanévi hitoktatásról


A 2024/2025. tanévi iskolai hit-és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napot tartunk a Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola Székhelyintézményében és a Miháldi Telephelyen 2024. március 7-én, csütörtökön 16.00. órától. A hitoktatással kapcsolatos kérdéseiket telefonon is fel tudják tenni az egyházak képviselőinek.

Katolikus Egyház: Somogyi Imre: +36-20-575-3782

Hit Gyülekezete: Gergőné Ribarics Tünde: +36-30-486-5881

A Miháldi Telephelyen Bengyák Vincent: +36-70-238-2635 - számon hívható.

Nagyrécse, 2024. 02. 19

Pápa Henriett
igazgató

„Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

Légy önmagad,

mutasd minden gondolatodat!

Keresztyén szellemiségű oktatásunkban, mint bármilyen emberközeli, humanisztikus, értékes időtöltésben, önmagáért szeretjük a gyermekeket. Ennek a szeretetnek természetesen van forrása, ennek a szeretetnek a forrását megnevezzük, és a legtöbben Istennek hívjuk, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg. Szavaikról szemlélődünk változatos és játékos formákban az értékek keresése és az evangélium, Szentírás megismerése során a heti evangélikus hittanórákon.

Múltunk és jelenünk megismerésének, a jövőről való gondolkodásunknak, a közösségi lét megélésének alapja a Krisztusban megismerhető szeretet. Mindez és a – Szentírásból megismert – Krisztusban kapott kegyelem tesz bennünket szabaddá a gondolkodásra, cselekvésre. Vigyázni tanulunk egymásra és teremtett világunkra, hiszen ez Istentől kapott felelősségünk.

Tudjuk: hitet közülünk senki nem tud adni egy másik embernek, de át tudja adni azokat az ismereteit, amik segíthetnek elindulni a hit útján. A hitéleti nevelésnek van egy nem látható, megfoghatatlan része, ami a személyes példaadásban, az iskolában megnyilvánuló hangulatban, a személyes törődés minőségében és állandóságában érzékelhető minden diák számára. Erre törekszünk az iskola falain belül Pál apostol biztató szavai szerint: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1 Kor 16,14.)

Elérhetőségeink:

Makoviczky Gyula lelkész 06-20/8246929

Kiss Tünde hitoktató kisspipacs@gmail.com

Mihácziné Kis Lilla hittanár 06-70/366-2111 mkislilla@gmail.com

Digitális és nyomtatható anyagaink:

https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

https://hitoktatas.lutheran.hu/tajekoztato-gyik/index.html

https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/negy-ev-utan-ujra-egyutt-lehetunk

Rádióamatőr

Hüllőbemutató

Dél-koreai Gimcheon Hanil Leányiskolájának küldöttsége Nagyrécsére látogatott

A budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és a dél-koreai Gimcheon Hanil Leányiskolájának küldöttsége látogatott Nagyrécsére a múlt héten.

A budapesti Református Gimnázium cserekapcsolatot ápol az ázsiai ország középiskolájával és nem az idei év volt az első év, hogy a 28 diákból és 7 kísérőtanárból álló delegáció vállalta a több mint 12 órás repülőutat. A Lónyay Gimnázium diákjai és tanárai októberben tértek haza a távoli országból. A program felelőse, a gimnázium tanára Fehér-Stróber Katalin, - aki Nagyrécséről származik, itt járt általános iskolába és szülei is itt élnek-, és az iskola igazgatója Tóth Csaba Csongor is úgy vélte, hogy a főváros nevezetességei mellett meg kell mutatniuk az igazi vidéket is. Az egy napos látogatás során Kötő Ágota mézeskalács workshopot tartott az Inkey kastélyban a felnőttekből álló delegációnak, Salamon Lászlóné közművelődési szakember, pedig körbe kalauzolta a népes csapatot Laskai Béla polgármester Úr kíséretében. A mézeskalács készítés közben nemcsak az Ázsiára jellemző pagodák, dél-koreai motívumok, hanem magyar színekben tündöklő tulipánok és színek is megjelentek a díszítéseken.

Az itt tartózkodás során látogatást tettek a Nagyrécsei Általános Iskolába. Betekintést nyerhettek egy magyar, vidéki iskola életébe, rövid eszmecserét folytattak Pápa Henriett Igazgató asszonnyal a hasonlóságokról és különbségekről. A Hanil Leányiskola főigazgatója Lee Shinho és az általános iskola igazgatója Ahn Jeongae nagy örömmel mozgott a nagyrécsei kisdiákok között.

Téli szünet

1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200

Pályázatok

Határtalanul
Fenntarthatósági Témahét
Madárbarát iskola
Petőfi 200
Magyar Falu Program
Erzsébet táborok
Határtalanul
Digitális témahét 2016
Okosan a pénzzel
ESZA Csodaszarvas