Iskola
Iskola - udvar
Iskola - udvar
Iskola - udvar

Üdvözöljük a
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
honlapján!

Aktuális

Hírek

Házirend I. számú függelék

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
Házirendjének I. számú függeléke
a COVID vírus helyzettel kapcsolatban


AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, semmiféle tünetet nem mutató gyermek, tanuló látogathatja!

 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be!

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező!
 Belépéskor a munkatársak kesztyűben és maszkban mérik a tanulók testhőmérsékletét digitális lézeres hőmérővel. A 37,2 …37,7emelkedett értékről tájékoztatjuk a szülőt, 37, 8-as hőemelkedéstől hazaküldjük a tanulót.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon, a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező,

 A folyósón, közösségi terekben maszk használata kötelező(a maszk beszerzése a tanulók számára a szülők feladata)!

 Az intézményben, WC használat után és étkezések alkalmával alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt (pl.: sorakozók, osztályoknak kijelölt területek, udvar).
 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

 A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó termek, az informatika és technika termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében korábban fejezzük be az órát.
 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is mellőzzük.
 Versenyeken való részvételt, ill. versenyek szervezését online formában támogatjuk.

 Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.
 Az év elején fontos feladatunk lesz a tanulókkal és a szülőkkel megismertetni a classroom (Google tanterem) oktatási rendszert az esetleges további online oktatásra való áttérés megkönnyítése érdekében. Ehhez szükséges, hogy a szülő hozzon létre egy gmail.com - os e-mail címet gyermeke számára.
 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.
 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban.
 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

KOMMUNIKÁCIÓ
 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!
 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
 A vírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu felületein lehet/kell követni.
 Az intézményi információk megtekinthetők a honlapon (www.nagyrecseiskola.hu), a Kréta rendszerben és esetleg az osztályfőnökkel használt oktatási rendszeren keresztül.

Nagyrécse, 2020.10.01.
Horváth János intézményvezető

Események

Galériák

Mikulás 2017

Mikulás 2017

Advent 2017

Advent 2017

Pályaorientációs nap 2017. Nagyrécse

Pályaorientációs nap 2017. Nagyrécse

Okt. 23. Nagyrécse

Okt. 23. Nagyrécse

Bűvösvölgy

Bűvösvölgy

Erzsébet tábor 2017

Erzsébet tábor 2017

Tanévnyitó 2017

Tanévnyitó 2017

Alsós kirándulás 2017

Alsós kirándulás 2017

Gyereknap 2017

Gyereknap 2017

Farsang Nagyrécse 2017

Farsang Nagyrécse 2017

Előző
galéria
Következő
galéria

Címkék

Pályázatok

Digitális témahét 2016
Fenntarthatósági Témahét
Madárbarát iskola