Házirend I. számú függelék

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
Házirendjének I. számú függeléke
a COVID  vírus helyzettel kapcsolatban


AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
    A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, semmiféle tünetet nem mutató gyermek, tanuló látogathatja!

    Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
    A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be!

    Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező!
    Belépéskor a munkatársak kesztyűben és maszkban mérik a tanulók testhőmérsékletét digitális lézeres hőmérővel. A 37,2 …37,7emelkedett értékről tájékoztatjuk a szülőt, 37, 8-as hőemelkedéstől hazaküldjük a tanulót.
    A tanítási órákon, foglalkozásokon, a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, 

    A folyósón, közösségi terekben maszk használata kötelező(a maszk beszerzése a tanulók számára a szülők feladata)!

    Az intézményben, WC használat után és étkezések alkalmával alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
    Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

    Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt (pl.: sorakozók, osztályoknak kijelölt területek, udvar).
    Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

    A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó termek, az informatika és technika termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
    A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük  a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
    A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében korábban fejezzük be az órát.
    Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását is mellőzzük.
    Versenyeken való részvételt, ill. versenyek szervezését online formában támogatjuk.

    Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.
    Az év elején fontos feladatunk lesz a tanulókkal és a szülőkkel megismertetni a classroom (Google tanterem) oktatási rendszert az esetleges  további online oktatásra való áttérés megkönnyítése érdekében. Ehhez szükséges, hogy a szülő hozzon létre egy gmail.com - os e-mail címet  gyermeke számára.
    A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
    A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
    Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
    Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.
    Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
    Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban.
    A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
    Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
    A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
    A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
    Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

 KOMMUNIKÁCIÓ
    Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! 
    Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
    A vírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu felületein lehet/kell követni.
    Az intézményi információk megtekinthetők a honlapon (www.nagyrecseiskola.hu), a Kréta rendszerben és esetleg  az osztályfőnökkel használt oktatási rendszeren keresztül.

Nagyrécse, 2020.10.01.
                            Horváth János                                                        intézményvezető

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Madárbarát iskola
Digitális témahét 2016
Fenntarthatósági Témahét