Egyházak bemutatkozása, tájékoztató nap a 2024/2025 tanévi hitoktatásról


A 2024/2025. tanévi iskolai hit-és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napot tartunk a Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola Székhelyintézményében és a Miháldi Telephelyen 2024. március 7-én, csütörtökön 16.00. órától.  A hitoktatással kapcsolatos kérdéseiket telefonon is fel tudják tenni az egyházak képviselőinek.

Katolikus Egyház: Somogyi Imre: +36-20-575-3782

Hit Gyülekezete: Gergőné Ribarics Tünde: +36-30-486-5881

A Miháldi Telephelyen Bengyák Vincent: +36-70-238-2635 - számon hívható.

 

Nagyrécse, 2024. 02. 19

Pápa Henriett
igazgató

 

„Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

 

Légy önmagad,

mutasd minden gondolatodat!

 

Keresztyén szellemiségű oktatásunkban, mint bármilyen emberközeli, humanisztikus, értékes időtöltésben, önmagáért szeretjük a gyermekeket. Ennek a szeretetnek természetesen van forrása, ennek a szeretetnek a forrását megnevezzük, és a legtöbben Istennek hívjuk, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg. Szavaikról szemlélődünk változatos és játékos formákban  az értékek keresése és az evangélium, Szentírás megismerése során a heti evangélikus hittanórákon.

Múltunk és jelenünk megismerésének, a jövőről való gondolkodásunknak, a közösségi lét megélésének alapja a Krisztusban megismerhető szeretet. Mindez és a – Szentírásból megismert – Krisztusban kapott kegyelem tesz bennünket szabaddá a gondolkodásra, cselekvésre. Vigyázni tanulunk egymásra és teremtett világunkra, hiszen ez Istentől kapott felelősségünk.

Tudjuk: hitet közülünk senki nem tud adni egy másik embernek, de át tudja adni azokat az ismereteit, amik segíthetnek elindulni a hit útján. A hitéleti nevelésnek van egy nem látható, megfoghatatlan része, ami a személyes példaadásban, az iskolában megnyilvánuló hangulatban, a személyes törődés minőségében és állandóságában érzékelhető minden diák számára. Erre törekszünk az iskola falain belül Pál apostol biztató szavai szerint: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1 Kor 16,14.)

 

 

 Elérhetőségeink:

Makoviczky Gyula lelkész 06-20/8246929

Kiss Tünde hitoktató kisspipacs@gmail.com

Mihácziné Kis Lilla hittanár 06-70/366-2111 mkislilla@gmail.com

 

Digitális és nyomtatható anyagaink:

https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

https://hitoktatas.lutheran.hu/tajekoztato-gyik/index.html

 https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/negy-ev-utan-ujra-egyutt-lehetunk

 

 

Pályázatok

Fenntarthatósági Témahét
Határtalanul
Erzsébet táborok
ESZA Csodaszarvas
Petőfi 200
Határtalanul
Magyar Falu Program
Madárbarát iskola
Okosan a pénzzel
Digitális témahét 2016