Digitális oktatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket:


„Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva a
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskolában (OM azonosító: 037567 cím: 8756 Nagyrécse, Haladás utca 4.,
feladatellátási hely azonosítója: 001) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt
2020. szeptember 9. napjától határozatlan időre elrendelt rendkívüli szünetet megszünteti. A Hivatal
a rendkívüli szünet végdátumát 2020. szeptember 15. napjában állapítja meg.”

Tehát a mai naptól intézményünk elindíthatja a digitális oktatást. A tavaszi időszakhoz hasonlóan a
Kréta rendszeren és osztálycsoportokon keresztül juttatják el kollégáim az információkat Önökhöz és
a tanulókhoz.

Az elkövetkező kb. kettő hétben, míg a betegek meggyógyulnak ez az oktatási forma várható,majd
visszatérünk a hagyományostanításra. Erről külön értesítem Önöket.

Mindenkinek jó egészséget, jó munkát kívánok!

Horváth János
intézményvezető

Pályázatok

Határtalanul
Fenntarthatósági Témahét
Petőfi 200
ESZA Csodaszarvas
Erzsébet táborok
Okosan a pénzzel
Madárbarát iskola
Határtalanul
Digitális témahét 2016
Magyar Falu Program