Alapvető jogok biztosának felhívása

Tisztelt Szülők! 

 

Az „Alapvető Jogok Biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében” című állásfoglalás elérhetősége: https://www.ajbh.hu/-/2670755-47

 

Tisztelettel:  Iskolavezetés

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Madárbarát iskola
Digitális témahét 2016
Fenntarthatósági Témahét