Pályázatok

2012. október

Nagyrécsei diákok Dobornakon
2012. október

A nagyrécsei iskola tanulói elnyerték a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Által kiadott „Határtalanul” pályázat támogatását egy szlovéniai kiránduláshoz. A pályázat útján megvalósult kirándulás alapvetően a határon túl élő magyarokkal épülő kapcsolat erősítését szolgálta. A pályázat útján elnyert támogatás összege: 285 ezer forint volt.

Október 3-tól 5-éig Dobronak és Lendva magyarlakta településeken a magyar vonatkozású emlékeket, a máig őrzött népszokásokat és hagyományokat ismerhették meg diákjaink. Az iskolát 19 fő hetedikes tanuló képviselte osztályfőnökük és az intézmény igazgatója kíséretében. A kiránduló gyerekek Dobronak kétnyelvű iskolájában megható ünnepi műsorral emlékeztek meg október 6-i nemzeti gyászünnepünkről.

A háromnapos kirándulás, a közös programok megerősítették a gyermekekben a nemzeti összetartozás és a magyarságtudat felemelő érzését.

Pályázatok

Petőfi 200
Határtalanul
Fenntarthatósági Témahét
ESZA Csodaszarvas
Erzsébet táborok
Digitális témahét 2016
Magyar Falu Program
Okosan a pénzzel
Madárbarát iskola
Határtalanul